top of page

80 שנה לצעדת המוות 1939 - 2019

כשאנחנו מדברים היום על "צעדת המוות", וההנצחה שלה ב"מצעד החיים", אנחנו מיד חושבים על צעדות המוות מאושוויץ לבירקנאו בשנת 1944-1945, בסוף מלחמת העולם השנייה. מהתודעה הציבורית נשמטה צעדת המוות הראשונה בהיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, צעדת המוות שיצאה מחלם ב-1.12.1939.

ב-1.12.1939 ריכזו הגרמנים 2000 גברים בככר העיר בחלם, בני 16 עד 60, ביום שישי שזכה לשם "יום שישי העקוב מדם". בצהרי היום החלו הגרמנים להצעיד את הגברים לכוון נהג הבוג, שהיווה את הגבול בין פולין לרוסיה, תוך כדי התעללות ורציחות בלתי פוסקות. הצועדים הובלו לעיר הסמוכה, הרוביישוב, שם צורפו אל הצועדים עוד מאות גברים.

מבין אלפי הצועדים שרדו רק עשרות בודדות את המסע הקשה, ומהם נודעו פרטי האסון.

כשהתוודעתי לפרטי הצעדה ולהעדרות שלה מהתודעה הציבורית החלטתי להקים את הפרוייקט לשיחזור הצעדה ולהנצחתה, בשנה הבאה, 2019, כאשר ימלאו 80 שנה לצעדה.

לאחר קבלת גיבוי מהנהלת הארגון נפגשתי בחלם עם ראשי הוועדה שהוקמה לביצוע פעולות ההנצחה בעיר, ועם מר ניז'ינסקי שעומד בראש העמותה "זכרון מתמשך" בוורשה, שמטרתה לאתר קברים אבודים בבתי קברות וקברי אחים. מר ניז'ינסקי הוא זה שהצליח לאתר לפחות 4 קברי אחים לאורך מסלול צעדת המוות מחלם להרוביישוב, ומשם לכוון נהר הבוג.

מר ניז'ינסקי מסר לי בפגישתנו בוורשה את מיקומן של 4 אנדרטאות המוצבות לאורך המסלול, על קברי האחים בהם נקברו גברי חלם והרוביישוב, שנרצחו במהלך הצעדה.

כל האנשים אליהם פניתי הביעו עניין רב בקיום פרוייקט ההנצחה של צעדת המוות, ורצון לשתף פעולה ולהפוך את האירוע לפרוייקט ממלכתי, על כל הכרוך בכך.

לאחר שהצלחתי לעורר עניין בפרוייקט בין אנשי חלם ומר ניז'ינסקי, החלטתי לחבור לארגון יוצאי הרוביישוב, ועניינתי בדבר את יו"ר הארגון. גם הוא הביע עניין רב בפרוייקט ובהשתתפות בני דורות ההמשך באירוע המתוכנן, וסוכם ביננו על שיתוף פעולה להוצאתו לפועל של הפרוייקט.

הרעיון שלי הוא לארגן צעדה שתצא מככר העיר בחלם, לאורך המסלול המקורי, ותעצור בקברי האחים שהתגלו. החלק הראשון של המסלול יהיה ברגל, והמשכו – ברכבים או באוטובוסים.

בצעדה ישתתפו בני דורות ההמשך, תומכים מקומיים ותלמידי בתי ספר מהארץ ומפולין.

כרגע התאריך לאירוע אינו סגור - מצד אחד, בשם הסמליות רציתי לקיים את האירוע ב-1.12.2019, ביום השנה ה-80 לצעדה, אולם עקב מזג האוויר החורפי הקשה הצפוי יש כוונה להקדים את האירוע לאוקטובר 2019.

המעוניינים להשתתף באירוע 80 שנה לצעדת המוות - מוזמנים להודיע ולהירשם. כל המעוניינים להעלות רעיונות ו/או לקחת חלק בארגון האירוע - מתבקשים להודיע בהקדם, על מנת שנוכל להוציא לפועל אירוע חשוב זה.

Comments


bottom of page