top of page

להלן 22 עמודים סרוקים מתוך רשימת הנדל"ן אשר היה בבעלות יהודי חלם ערב המלחמה. חסרים שני עמודים מהרשימה. בנוסף, ניתן להוריד את הרשימה כולה בקובץ PDF על ידי לחיצה כאן

רשימת נדל"ן של יהודי חלם

bottom of page