בפולקלור היהודי נודעה חלם כעיר של טיפשים .'מעשיות חלם', היו חומר אהוב של ההומור היהודי העממי בנוסחאות שונות לגבי המעשיות.  איך, מאין בא החומר, למה הודבק הכינוי דווקא לחלם, שהייתה מפורסמת בנכבדיה העשירים מצד אחד וכמקום תורה בימי הביניים המאוחרים מצד שני, ומאין הלעג והגר...

Please reload

חלם בפולקלור היהודי

Please reload

  • Facebook Social Icon

כל הזכויות שמורות © ארגון יוצאי חלם