top of page

ארגון יוצאי חלם לדורותיו נוסד על מנת להנציח את קהילת יהודי חלם שהושמדה בשואה, ולהנחיל את מורשת הקהילה לדורות ההמשך בתיעוד סיפורי הקהילה ופעילות חינוכית ותרבותית לשימור הזיכרון, בישראל ובחו"ל.

מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך כאן >

מטרות העמותה

bottom of page