הודות לנדיבותה ותמיכתה של חברתנו ד"ר זיוה הוכמן, קיבלנו עותקים סרוקים של העיתון "כעלעמער שטימע" משנת 1928

כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928
כעלעמער שטימע - עיתון משנת 1928

כעלעמער שטימע

עיתון משנת 1928