ספר יזכור אשר הוציא לאור ארגון יוצאי חלם בדרום אפריקה בשנת 1954