top of page

בן ציון ויעקב דרוטין

אבי יעקוב דרוטין נולד בחלם , פולין בשני לפברואר 1939 ממש כששערי הגיהינום נפתחו באירופה.

המשפחה של אבי הוסתרה במרתף של משפחה פולנית (שקיבלה פרס חסיד אומות עולם). הסיפור ארוך ועל כן אקצרו, מי שמעוניין לדעת יותר זה בחיפוש קל ניתן למצוא בגוגל או בארכיונים. בעת המלחמה התחילה אביו של אבי הלך והצטרף למחתרת / מורדים שלחמו נגד הגרמנים. לא מאוחר מידי אחר כך, הלשינו עליו פולנים לגרמנים והוא נרצח. אותם פולנים שרצחו אותו בסיוע גרמני הם אותם רוצחים אנטישמיים שפולין של היום מנסה להסתיר ולהגן עליהם. למחוק הסטוריה ולהכחיש שואה. להראות דהם היו גיבורים ומצילי יהודים וקורבן בעצמם. יתכן או לא, אי אפשר להתכחש לעובדות.

המשפחה של אבי, שכללה אותו את אמו ואת אחיו בן ציון, הסתירה משפחה פולנית שהייתה בקשר איתם לפני המלחמה במרתף כמעט קומה מתחת לגובה הרחוב עם חלון קטן שאפשר להציץ ממנו לרחוב. הם סבלו מרעב וסימפטומים אחרים של תנאים רעים בגלל המלחמה. אבי זוכר מקרה של סיור גרמני שעבר במקום עם כלבי רועה גרמני שחיפשו יהודים. הוא זכר שאחד מהכלבים הריח את החלון אבל לא נבח ולא התריע לגרמנים שיש מישהו מסתתר. אבי לא יודע למה לא נבח הכלב אבל זה היה אירוע שהציל את חייו. אגב זה אותו כלב שיש לנו כיום איתנו במשפחה.

אני מקצר כי זה ארוך, אבל בסופו של דבר אבי זוכר שהצבא הסובייטי הגיע לחלם ושיחרר אותה מהגרמנים. הוא זוכר חיילת רוסייה עם תת מקלע פפשה ברחוב. לאחר סוף המלחמה אמו של אבי התחתנה בשנית עם אייזיק דרוטין ומאז שמנו הוא דרוטין. לפני זה שמנו היה גיפש, ואמו של אבי באה ממשפחת ואינטראוב. לאחר המלחמה המשפחה עלתה ארצה, בן ציון דרוטין אחיו של אבי עלב באקסודוס ונורה על ידי קצין בריטי בהגיעו לישראל והסיפור של האקסודוס מוכר כבר... לאחר מכן המשפחה הייתה במחנה עולים בנתניה משם המשפחה בנתה את מה שאנחנו היום.

Comments


bottom of page