top of page

משפחת בידרמן


מאת ברכה רוזנברגהסבא רבה שלי ליבלה בידרמן היה מאוד מקורב לרבי אברהם יהושוע השל ליינר אחיו של הרבי בעל התכלת מרדזין. פעמיים בשנה היה הרבי מרדזין מרדכי יוסף אלעזר מגיע יחד החצר שלו לחלם לבקר אצל דודו וגם לפגוש את חסידיו בחלם. בכל ביקור כזה היה הסבא רבה שלי לוקח את נכדיו כשהיו ילדים להיות אצל הרבי ובניהם כמובן את אימי. אימי ספרה לנו שהרבי מאוד אהב אותם והיה מחבק אותם שואל אותם שאלות וגם מורה לשמש שלו לתת להם ממתקים. אמא שלי מאוד אהבה את הביקורים אצל הרבי והפעמים שהוא היה מגיע לחלם היו כמו ימי חג והיא צפתה להם מאוד. לצערה בשנת 1929 נפטר הרבי והביקורים כמובן פסקו. זה הוא אחד מהסיפורים המעטים שאימי ספרה לי על חלם. ב1933 היא ומשפחתה עזבו את חלם והיגרו לדרום אפריקה


Comments


bottom of page