top of page

עצרת זכרון ואסיפה שנתית

על פי המסורת, אסיפת חברים ואזכרה שנתית מתקיימת מדי שנה, ביום ראשון שלאחר חג השבועות, מועד בו חלה האקציה הראשונה ותחילת השמדתה של קהילת יהודי חלם.

בשנים האחרונות נערכו האסיפה והאזכרה השנתית בבית הספר ללימודי השואה של "יד ושם", "בית ווהלין" בגבעתיים, בסיוע "יד ושם". במהלך האירוע מתקיים טקס אזכרה, הדלקת נרות ליוצאי הקהילה שהלכו לעולמם בשנה החולפת, דברי ברכה והרצאת אורח.

בשנת 2020, עקב מגבלות מגיפת הקורונה, הוקלט האירוע מראש ושודר באינטרנט. באירוע זה נשא ברכות גם שגריר פולין בישראל, מר מארק מגיירובסקי.


לצפיה באירועהזמנות:
Comments


bottom of page