top of page

סיפורה של איזבלה מילרד

איזבלה מילרד לבית רוזנבאום נולדה בעיר חלם ב- 3.12.1924 , בת למאשה (מרים) ומנשה רוזנבאום ואחות למינה רוזנבאום שגורלם לא נודע. להורים היה בית עסק לאריגים בעיר והמשפחה שגשגה מבחינה כלכלית.

עם כניסת הגרמנים לחלם מינה אחותה הצליחה להימלט לרוסיה אך כעבור זמן חזרה לעיר חלם ומשם, ככל הנראה, הובלה אל מותה בדומה לכל בני המשפחה. איזבלה, בת ה – 15, הצליחה לברוח מהעיר חלם, מידיהם של הגרמנים, בזהות בדויה של נערה פולניה לא יהודיה, כשהיא נושאת עמה מסמך מזוייף שהוריה הצליחו לרכוש בעבורה.

היא חמקה מידיהם של הגרמנים ומהבקורות שעשו בכל רגע ומקום למציאת יהודים הבורחים מגורל המוות המצפה להם וכאשר חששה כי גם בוורשה עלולים הפולנים לזהותה בקשה לעבור לגרמניה כי שם חשה בטוחה קצת יותר. בהמשך, קודמה בעבודתה בבית החרושת הגרמני למשרת מנהלת המשמרת של מאות עובדות, פולניות ואחרות. באחד הערבים, עם קבלת משמרת הלילה, הודיעה לה המפקחת הראשית כי לגרמנים נודע כי בין הבחורות שבמפעל עובדות גם יהודיות בזהות בדויה וכי אנשי הגסטאפו יגיעו עוד באותו לילה למצוא את אותן יהודיות מתחזות. איזבלה, קבלה את ההודעה בלב רועד ואמרה כי כמובן תסייע לאנשי הגסטאפו במלאכת הזיהוי כפי שהתבקשה... עם יציאתה של המפקחת מתחומי המפעל איזבלה, כשהיא מסכנת את חייה, פנתה לארבע בחורות שעבדו במשמרת הלילה, אותן חשבה ליהודיות, הציגה את עצמה כיהודיה כמותן ובזהות בדויה והפיגה את החשש הכבד שלהן מפני הלשנה. מסתבר, שאכן, ארבע הבחורות היו יהודיות ובחסות החשיכה הצליחו להימלט מהמקום עוד בטרם הגיעו אנשי הגסטאפו. הן ברחו רגלית לתחנת הרכבת המקומית ונמלטו לתוך רחבי גרמניה ובורחות מעיר לעיר עד סיום המלחמה.

איזבלה חזרה, עם שחרור גרמניה, לעיר הולדתה ושם התבשרה כי רק דוד אחד, שברח לרוסיה, אברהם רוזנבאום, נותר בחיים.

איזבלה, עלתה לארץ לאחר ששהתה תקופה מסויימת בצרפת, התגייסה לצה"ל, שם הכירה את בעלה, אריה מילרד, ניצול שואה אף הוא, יליד העיר דרוהוביץ', הם נשאו בירושלים וגרו בעיר עד לפני כ – 12 שנה עת עברו לדיור מוגן בתל אביב. לזוג לשני ילדים, נכדים ונינים.

אגב, איזבלה שמרה כל השנים על קשר מכתבים עם אותן בחורות אותן הצילה בעת מבצע הבריחה מהמפעל, כשהיא מגלה תושייה יוצאת דופן תוך סיכון עצום, ולימים בקרה אותן יחד עם בעלה בארה"ב ובשבדיה.

איזבלה, שסימן ההיכר שלה היה החיוך התמידי, חלתה במחלת האלצהיימר אך גם אז, במשך שנים, עת עברה לדיור המוגן בתל אביב, תפקדה באופן מרשים כאשר כלל לא ניתן היה להעלות על הדעת כי חלתה.

איזבלה נפטרה בשבת 9.9.2017 .

יהי זכרה ברוך

Comments


bottom of page