top of page

משפחת ויינריב - שטרן

אבא שלי, משה שטרן , נולד בחלם ב-1895. סבא של אבא שלי היה -ברוך ויינריב. הכינוי שלו היה דער שוורצע ברוך. כנראה שעסק במסחר. לסבתא קראו הינדה ויינריב. נולדו 3 בנים ובת אחת - ישראל ויינריב. עקיבא ויינריב, לייב ויינריב וטובה ויינריב - כולם ניספו. טובה ויינריב נישאה לטבל שטרן שנולד מקובל. טובה הקימה משפחה בחלם. ברוך ויינריב קנה בית מידות. בבית זה ברחוב שקולנה ושיכן את כל בני המשפחה בבית זה.

לטובה וטבל שטרן - (סבתא וסבא שלי) נולדו 4 בנים: לייב שטרן, לזר שטרן, משה (אבא שלי) שטרן ואהרון שטרן. שני אחיו הגדולים נסעו לפני המלחמה ללמוד הנדסה במוסקבה. אבא שלי, לבקשת אימו ואישתו הראשונה נסע אל אחיו במוסקבה עד יעבור זעם. לא חשבו שהגרמנים הנאצים יעלו בעשן את יהדות אירופה. אחיו הצעיר אהרון שהיה רופא במקצועו, ניספה באושוויץ.

לישראל ויינריב נולדה בת אחת זושה. ישראל ואשתו ניספו בשואה. הבת זושה התגוררה בארה"ב. לעקיבא ורחל ויינריב נולדו 2 בנות טובה (גניה) שעלתה לארץ ב-1925 וגולדה שניספתה. לעקיבא ויינריב היה בית מלון ברחוב לובלסקה "צנטרל הוטל". עקיבא ורחל ניספו בשואה. ללייב ויינריב נולדו 3 ילדים. חיה,יוסף ונתן. (נטע) שלושת הילדים היגרו לאוסטרליה. לייב ואשתו ויינריב ניספו.אבא שלי, משה שטרן נשא לאישה את מניה לבית שיין ונולדו להם 2 ילדים: אתל שטרן בת ה-12 וטבל שטרן בן 5. כשהנאצים הגיעו לחלם. משפחתו הראשונה של אבא שלי נספתה בשואה - בסוביבור. אבא שלי הכיר את אמא שלי (צילה פיסינגר מדינוב ) במחנה עקורים זלצבורג אוסטריה - בית ביאליק.

אבא שלי ניפטר ב-מאי 1977. 1948 - אני (טובה) נולדתי. 1950 נולדה אחותי יהודית (הינדה).

ישנה עדות בספר הקהילה של חלם. ניצול שחזר לחלם אחרי השואה מספר: כשירדתי מהרכבת. הגעתי לרחוב שבו עמד ביתו של ברוך ויינריב. הייתה דממה בחצר הגדולה של הבית. לא נישמעו קולות שמחה של הילדים שמילאו את החצר לפני האסון הנורא שפקד אותנו.

טובה פריאל - שטרן, כפר ורדים. יהודית הלה - שטרן, חיפה. תשע"ח 2018.

Comments


bottom of page