top of page

מכתב מחאה למזכ"ל האו"ם

לכבוד: מזכ"ל האו"ם

אדון באן קי-מון האומות המאוחדות

Office of the Spokesperson for the Secretary-General

United Nations, S-378

New York, NY 10017

Tel. 212-963-7162, Fax. 212-963-7055

אל מזכיר הכללי הנכבד, האדון באן קי-מון:

הנדון: תגובתך בנוגע לאמירותיו הגזעניות והמאיימות של הנשיא אחמדינז'אד

כבודך! אנו, עמותת יוצאי חלם ודורות ההמשך, מבקשים את פעילותך ההחלטית בנוגע להערות אשר נאמרו לאחרונה על ידי נשיא איראן אחמדינז'אד. מנהיג זה - של מדינה אשר חברה באו"ם - תומך בהשמדת הלאום היהודי. קריאותיו לרצח עמנו מזכירות את השואה הנאצית, משנת 1939 לשנת 1945, בה הושמדו ששה מליון יהודים וביניהם יהודי העיר חלם שבפולין.

במשך מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית של חלם סבלה מפוגרומים רבים, צעדות מוות וגירושים. פעולות אלה הסתכמו ב-6 לנובמבר, 1942, כאשר האוכלוסייה היהודית כולה הועברה ב"אקציה" סופית אל מחנה ההשמדה סוביבור.

לא הרחק מחלם, בכפר הפולני סוביבור, הוקם מחנה לרצח יהודי מזרח פולין. ביום הראשון לאחר שבועות, שנת תש"ב, בא תורם של יהודי חלם. ביום מר ונמהר זה החל מסע הרצח השיטתי בשליחת קבוצת יהודים ראשונה מחלם לסוביבור.

ארגוננו מייצג את חבריה הבודדים של קהילתנו היהודית העתיקה, אשר פוזרו ברחבי תבל. בחלם התקיימו חיים יהודיים תוססים כבר מהמאה ה-12, וזאת במשך כ-750 שנה. טרם צעדו הנאצים אל תוך עירנו, נמנו בה 18,000 יהודים. היום, אין בה אפילו אחד.

ברצוננו להזכירך את ילדותך. בהיותך בן שש, במלחמת קוריאה, אתה ומשפחתך נאלצו לברוח מעירך, צ'ונג-ג'ו, אל כפר מרוחק. חוויותיך וודאי עשויות לעזור לך להפנים את מה שעבר על קהילתנו. לאחר המלחמה, חזרתם לצ'ונג-ג'ו. גורל זה לא שפר על מרבית הקהילה היהודית של חלם.

יחסו של אחמדינז'אד כלפי עמו האיראני מעיד על היקף הסכנה שהוא מביא לעולמנו. על פי הארגון "משמר זכויות האדם", באיראן זכויות האדם, ובעיקר חופש הדיבור וההפגנה, הידרדרו בשנת 2006 – השנה השלמה ראשונה בה כיהן אחמדינז'אד כנשיא. הממשלה האיראנית בראשותו מענה באופן שגרתי את מתנגדי המשטר הכלואים.

אנו, חברי עמותת יוצאי חלם ודורות ההמשך החתומים מטה, מפצירים בך להגיב לאמירות הגזעניות והמאיימות של נשיא איראן. אנו דורשים ממך לפעול על מנת למנוע חזרה על מה שעבר על קהילתנו. הערותיו של אחמדינז'אד דומות באופן מחריד לאלה של אדולף היטלר – אדם שהביא למותם של חמישים מליון אדם, יהודים כלא יהודים. הבה לא נחזור למציאות זו לעולם! בשם כל קרובי משפחותינו אשר נספו בשואה, אנא הבטח כי עמנו יוכל סוף-סוף לחיות בשלום ובבטחה.

המשפטים הבאים שנאמרו על ידי הנשיא האיראני מחמוד אחמדינז'אד מצביעים על הסכנה הנשקפת לעולם כולו ולעם היהודי ולמדינת ישראל בפרט מאדם זה.

"מי שיכיר בישראל יובער באש זעמו של הלאום האיסלמי." 27 לאוקטובר, 2005 בטהראן

"אין ספק כי הגל החדש של תקיפות בפלסטין ימחק את ישראל מפניו של העולם האיסלמי. העולם יהיה ללא ציונות." 27 לאוקטובר, 2005 בטהראן

"כפי שהכריז האימאם, על ישראל להימחק מהמפה." 26 לאוקטובר, 2005 בטהראן

"הסירו את ישראל טרם יאוחר ותינצלו מזעמן של המדינות האזוריות." 11 לפברואר, 2006 בציון מליאת 27 שנים למהפכה האיסלמית

"ישראל הינה משטר רודני ויום יביא ותושמד." 11 למאי, 2006 בג'קרטה

"ישראל הינה עץ יבש ורקוב אשר יושמד בסערה אחת." 15 לאפריל, 2006 בטהראן

Comments


bottom of page