top of page

יזכור למרגלות האנדרטה בבית העלמין בחולון


בשנתיים האחרונות חידשנו מסורת של אמירת יזכור וטקס קצר למרגלות האנדרטה לקדושי חלם בבית העלמין בחולון. הטקס מתקיים בתאריך כ"ו בחשוון, מועד האקציה האחרונה בגטו של חלם ומועד חיסולה של הקהילה.


השנה, באם הנחיות משרד הבריאות בנוגע למגיפת הקורונה יאפשרו זאת, יתקיים הטקס ביום שישי, כ"ו בחשוון תשפ"א, 13 בנובמבר 2020, בשעה 11:00.

האנדרטה ממוקמת בשדרת הקהילות - פונים ימינה מהכניסה המזרחית של בית העלמין (ליד הכניסה לחלקה הצבאית), ואחר כך פונים שמאלה לשדרת הקהילות.


Comments


bottom of page