top of page

הקמת אנדרטה בחלם לזכר יהודי חלם שנרצחו בשואה

בחלם הוקמה ועדה המורכבת מבכירים בעירייה ובמוסדות העיר, אשר יזמו הקמת אנדרטה ליהודי חלם שנרצחו בשואה. על התכנון של האנדרטה מופקד אדריכל תושב חלם. העירייה הקצתה מקום מרכזי להקמת האנדרטה, בפינת הרחובות POCZTOWA ו- SYBIRAKOW, באזור בו היה הגטו היהודי.

בתמונות אנחנו רואים את הגן הציבורי בו תוקם האנדרטה, וכן חלק מהסקיצות של האנדרטה.

המימון להקמת האנדרטה הושג על ידי איסוף תרומות מאנשי חלם, בין היתר ממופעי מוזיקה שהתקיימו בעיר.Comments


bottom of page