top of page

הוקרת כבוד לנרצחים בצעדת המוות מחלם

היה זה בוקר קריר ב-14 לספטמבר, 2010 כאשר הגעתי אל מקום מרוחק בדרך לבוסנו, עיירה בין הערים חלם וחרובשוב שבפולין. מרוגשת ועצובה, הייתי שם לכבוד אבי, דוד לורבר רולניק ז"ל, בגילוי מצבה ל-150 אנשים אשר נרצחו באתר זה על ידי הנאצים במהלך צעדת המוות האכזרית שהוציאו לפועל ב-1 לדצמבר, 1939.

התפללתי והתחננתי מבורא עולם לתת לי את הכוח לדרוך על אותה האדמה היכן שעברו אבי וגברים נוספים לפני שבעים שנה כשנסו על חייהם. במיקום מבודד זה, ציוו הגרמנים על האנשים לעצור ומתוכם נבחרו 150 למות. קבר האחים התגלה לאחרונה על ידי ה"פונדציה פמיאץ קטורה טרווה" (הקרן לזכרון עולם) שמטרתה הנצחת הזיכרון המשותף לעם הפולני ולעם היהודי, שימור מצבות, גילוי מצבות ליהודים אלמוניים אשר נרצחו בשואה, איסוף עדויות ועוד.

לאחר חיבוק מחמם מחברתי ושותפתי לנסיעה, מריז הלנה חורוצ'ובסקי, ירדתי מהרכב בליווי הרב הראשי לפולין, מיכאל שודריך, על מנת לחשוף את המצבה ולהעביר, בעזרת מתורגמן, את עדותו של אבי שניצל בנס מצעדה איומה זו.

נכחו באירוע לפחות מאתיים איש: אנשי הרשויות המקומיות, תושבי העיירות הסמוכות, מורים, תלמידים, נציגי הקרן ואנשי דת.

זביגנייב ניזינסקי, נשיא הקרן, פתח את הטקס במבט אל השמיים ובבקשת תפילה למען הקורבנות החפים מכל פשע. אושינסקי צסלאו מהכנסייה הפנטקוסטלית של העיירה ביאלופו, נשא דברים. כך עשה גם ולדמר יונייץ, הכומר הקתולי של בוסנו, שבין היתר הכריז כי אין לשכוח את העובדה ההיסטורית "שלפני מעט יותר מחצי מאה חיו וגרו היהודים לצידינו והיו בעצמם, בראש ובראשונה, פולנים". הנרי מרושבסקי, ראש עיריית ביאלופו נשא נאום ואז הרב שודריך הזכיר שזו משימה כמעט בלתי אפשרית לגלות את כל קברי האחים ולהציב בהם מצבות וחרף הקושי זוהי חובה. הוא הדגיש שעניין זה נוגע למצפון של כולנו.

ואז הגיע תורי לשאת דברים בתור אורחת כבוד. העברתי את עדותו של אבי ויחד עם הרב שודריך חשפנו את המצבה. הרב המשיך עם קריאת הקדיש. המצבה הינה תרומתו של הרלי ליפמן מהועדה האמריקאית לשימור מורשת.

תלמידים מבית ספר מקומי יחד עם ג'וזף צישבסקי קראו שירים ובסוף הטקס הדליקו נרות והניחו אבנים על המצבה בהתאם למסורת היהודית. כמה נוכחים גם הניחו זרי פרחים.

הייתה זו עבורי משימה נשגבת. הקרן חיפשה את אבי ובתוך כך איתרה אותי. קיבלתי את ההזמנה על שמו היות והייתי בטוחה שאילו היה בחיים, היה מגיע על מנת לכבד את חבריו וקרוביו אשר נספו בצעדת המוות בשל היותם יהודים.

* בלימה לורבר, עיתונאית ובתו של ניצול שואה, הוזמנה ליטול חלק בטקס בפולין.

המאמר פורסם בעיתון "ויסאו יודאיקה" (התבוננות יהודית), נובמבר 2010.

תורגם על ידי שון וקסמן

הנאום שנשאה בלימה בטקס >

Comments


bottom of page