top of page

אנדרטה לציון קברי אחים בבית העלמין בחלם


בזכות תלמידי בית הספר התיכון "רעות" בירושלים, ופרוייקט "הגדעונים" שהם מובילים כבר למעלה מעשר שנים, זכינו לגלות קברי אחים בבית הקברות בחלם.

פרוייקט "הגדעונים" נועד לאיתור ותיעוד של בתי קברות הפזורים על אדמת פולין. מדי שנה היו התלמידים יוצאים בלוויית המורים לאחת הערים, וממפים את בית הקברות בה. בשנה הראשונה לקיומו של הפרוייקט ביקרו התלמידים בחלם. במסגרת פעילותם בבית הקברות בחלם נתקלו להפתעתם במספר קברי אחים מתקופת המלחמה. הם דאגו לניקוי המצבות, שיחזור הכיתוב עליהן, ותחימת האזור בגדר.בחורף 2019 נתקלנו לראשונה בגילוי האמור. מאחר וקברי האחים נמצאים בקצה בית הקברות, והנגישות אליהם אינה קלה, הוחלט להציב לידם לוח זכרון בולט, ועליו כיתוב בשלוש שפות.

בחודש יוני 2019 נערך ליד קברי האחים טקס אזכרה, בו נכחו נציגי הארגון ותושבים מקומיים, ביניהם תלמידי בית הספר התיכון בחלם עם המורה מרז'נה בוצ'בינסקה. בטקס נכח אף עו"ד מייקל טרייסון, שכיבד את האירוע בקריאת יזכור. במהלך הטקס נחשף לוח הזכרון המרשים.

את לוח הזכרון תרמה משפחת קוזיק מחלם, בעלי מפעל המצבות, תרומתם ותרומת אווה זכו מאיתנו לאות הוקרה.


Comments


bottom of page