top of page

משלחת ארגון יוצאי חלם יחד עם חברים מקומיים, בית העלמין היהודי בחלם, יולי 2017

תרומות והצטרפות

חברים וחברות יקרים, הפעילויות שלנו מבוססות על התנדבות. חלק גדול מן הפעילות ממומן מכיסנו. כל אגורה היא קודש לפעילות. אנו מבקשים מכם לפתוח את הלב ולתרום לעשייה החשובה שלנו, ומודים לכם על כך.

על העמותה

ארגון יוצאי חלם לדורותיו נוסד על מנת להנציח את קהילת יהודי חלם שהושמדה בשואה, ולהנחיל את מורשת הקהילה לדורות ההמשך בתיעוד סיפורי הקהילה..

bottom of page