25/1/2018

בפולין, בעיר חלם ובסביבתה, התקיים ישוב יהודי תוסס ופורח לאורך מאות שנים. לשיאו התרבותי הגיע ישוב זה בשנים שלפני פרוץ מלחמת העולם השניה. הרחובות שקקו פעילות. במסחר, ביצירה רוחנית ואף בספורט פעלו ארגונים יהודיים רבים.

בעיר חלם, כבערים אחרות, היתה הקהילה היהודית מעין מבצר...

Please reload

Please reload

  • Facebook Social Icon

כל הזכויות שמורות © ארגון יוצאי חלם